Draagconstructie

Draagconstructie

Hulkenberg Bouwkundige Brandpreventie

Tijd is letterlijk van levensbelang als er brand uitbreekt. In zeer korte tijd moet er juist gehandeld worden; signaleren, alarmeren en mens en materieel in veiligheid brengen. Daarbij wordt uiteraard voldaan aan de wettelijke NEN-normering (NEN 6069).

Hulkenberg Bouwkundige Brandpreventie voert een compleet pakket aan bouwkundige brandpreventie voor u uit:

  • Advisering
  • Rapportage
  • Montage
  • Onderhoud

Hulkenberg adviseert u graag welke stappen te nemen in het op orde brengen en houden van uw gebouw(en) op het gebied van Bouwkundig.

Voorkomen is beter dan genezen. Wanneer we het hebben over het risico van brand in gebouwen, dan is deze uitdrukking zeker op zijn plaats. Als we kijken naar het menselijke leed en de enorme schadebedragen die jaarlijks ontstaan door brand in gebouwen dan spreekt dit voor zich. De behoefte aan goede brandveiligheidsadvisering neemt daardoor enorm toe. Bij het realiseren van brandveiligheid in de bouw zijn twee basisuitgangspunten:

  1. De gebruikers van het pand moeten bij brand veilig kunnen vluchten.

  2. De brand moet beheersbaar blijven.

Vooral bij punt 1 is van belang dat de hoofddraagconstructie aan een aantal eisen voldoet. Staal, beton en hout zijn materialen met elk hun voor en nadelen als het over brandveiligheid gaat.

Onze werkwijze is alsvolgt: Wij nemen de sparingen / werkzaamheden bij u op en maken daar een fotoreportage van. Aan de hand van deze rapportage krijgt u van ons een offerte. Na goedkeuring van de offerte gaan wij de werkzaamheden uitvoeren conform de gemaakte afspraken en eisen. Als wij de werkzaamheden uitgevoerd hebben brengen wij een sticker aan met de daarop benodigde informatie en maken een foto van de nieuwe situatie.

U krijgt naderhand per sparing een kwaliteitscertificaat met de benodigde gegevens en de fotos van oude en nieuwe situatie.

Het is daarom van essentieel belang dat een gebouw regelmatig gecontroleerd wordt op haar brandveiligheid. De brandweer controleert al veel gebouwen maar u kunt en bent verplicht daar zelf ook aan bij te dragen. Wilt u meer informatie neem dan contact met ons op.