bouwkundige brandpreventie voor bedrijfspanden

Hulkenberg, bouwkundige brandpreventie

Elk bedrijfspand – of het nu eigendom is of niet – is een duurzame investering voor de lange termijn. Een investering die u zo goed mogelijk wilt gebruiken, nu en de komende jaren. Veiligheid is daarom – naast wettelijk verplicht - letterlijk van levensbelang: niet alleen voor de gebruikers van het object, maar ook voor u als eigenaar of investeerder. Hulkenberg Bouwkundige Brandpreventie biedt haar opdrachtgevers veiligheid, zekerheid en betrouwbaarheid op het gebied van bouwkundige brandpreventie.


Waarom bouwkundige brandpreventie?

In het bouwbesluit is een groot deel ingeruimd voor het waarborgen van de brandveiligheid van gebouwen en bouwwerken. Dit komt neer op de volgende doelstellingen:

  • De kans op brand en uitbreiding hiervan beperken
  • Een eventuele brand zoveel mogelijk beperken tot het eigen perceel, dit met behulp van de brandweer
  • Zorgen dat de mensen die zich in een brandwerend gebouw/bouwwerk bevinden tijdig een veilige plaats kunnen vinden


Het belang van goede bouwkundige brandpreventie

Bij een aantal grote branden de afgelopen jaren is gebleken dat de consequenties zeer serieus kunnen zijn indien er onvoldoende aandacht aan bouwkundige brandpreventie wordt gegeven. Daarbij ligt de eindverantwoordelijkheid voor de brandveiligheid bij de beheerder / eigenaar van een object. De overheid en opdrachtgevers sturen steeds nadrukkelijker aan op afdoende bouwkundig brandpreventieve maatregelen.


Onze opdrachtgevers

Hulkenberg is actief voor een groot aantal bedrijven, organisaties en instellingen, waaronder Schiphol Real Estate, Rijksgebouwendienst, Structon Worksphere, Cofely, Hema en Vastgoed Voorzorg. Daarnaast zijn onze bouwkundige brandpreventieoplossingen toegepast in diverse kinderdagverblijven, universiteiten, bedrijfsverzamelgebouwen en kantoorclusters.